Slovenské elektrárne ocenili kreatívne žiacke projekty

Bratislava, 29. október 2012 – Šiesty ročník medzinárodnej výchovno-vzdelávacej súťaže Play Energy, zameranej na kreatívne riešenia tém z oblasti energetiky, už pozná svojich víťazov. Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, na slávnostnom odovzdávaní cien v bratislavskom divadle Aréna vyhlásili víťazov základných a stredných škôl.

Víťaz stredoškolskej kategórie bude reprezentovať Slovensko v medzinárodnom kole Play Energy v Ríme. Skupina Enel tento rok vyzvala žiakov v jedenástich krajinách vrátane Slovenska, aby naštartovali svoje tvorivé myslenie a vytvorili víziu trvalo udržateľného sveta pre všetkých s využitím nových, originálnych a predovšetkým efektívnych spôsobov využitia elektriny. Téma bola zvolená ako príspevok k Medzinárodnému roku trvalo udržateľnej energie, ktorý na rok 2012 vyhlásila OSN.

Novinkou šiesteho ročníka súťaže Play Energy bolo online hlasovanie verejnosti, ktorá popri odbornej porote prvýkrát hodnotila súťažné projekty. Každý, kto navštívil webovú stránku

Slovenské elektrárne ocenili kreatívne žiacke projekty

Bratislava, 29. október 2012 – Šiesty ročník medzinárodnej výchovno-vzdelávacej súťaže Play Energy, zameranej na kreatívne riešenia tém z oblasti energetiky, už pozná svojich víťazov. Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, na slávnostnom odovzdávaní cien v bratislavskom divadle Aréna vyhlásili víťazov základných a stredných škôl.

Víťaz stredoškolskej kategórie bude reprezentovať Slovensko v medzinárodnom kole Play Energy v Ríme. Skupina Enel tento rok vyzvala žiakov v jedenástich krajinách vrátane Slovenska, aby naštartovali svoje tvorivé myslenie a vytvorili víziu trvalo udržateľného sveta pre všetkých s využitím nových, originálnych a predovšetkým efektívnych spôsobov využitia elektriny. Téma bola zvolená ako príspevok k Medzinárodnému roku trvalo udržateľnej energie, ktorý na rok 2012 vyhlásila OSN.

Novinkou šiesteho ročníka súťaže Play Energy bolo online hlasovanie verejnosti, ktorá popri odbornej porote prvýkrát hodnotila súťažné projekty. Každý, kto navštívil webovú stránku

REKLAMA

REKLAMA