Slovenské elektrárne: Riadne valné zhromaždenie schválilo finančnú uzávierku za rok 2011

Bratislava, 23. máj 2012 – Riadne valné zhromaždenie Slovenských elektrární, ktorému predsedal generálny riaditeľ Paolo Ruzzini, rokovalo včera v Bratislave.

Akcionári na Riadnom valnom zhromaždení  schválili individuálnu a konsolidovanú účtovnú uzávierku spoločnosti, ako aj výročnú správu za rok 2011.

S účinnosťou od 22 mája 2012 Valné zhromaždenie odsúhlasilo nasledovné zloženie štatutárnych orgánov spoločnosti:

Predstavenstvo: predseda – Paolo Ruzzini, podpredseda – Branislav Strýček, členovia – Jozef Zlatňanský, Ignác Pňaček, Nicola Cotugno, Rastislav Antala, Ján Juhász

Dozorná rada: Predseda – Robert Mistrík, podpredseda – Carlo Tamburi, členovia – Livio Vido, Luigi Michi, Francesca Gostinelli, Juan Maria Moreno Mellado, Maurizio Rossetto, Peter Mihók, Renato Mastroianni, Ján Marušinec, Zdenek Turian, Jozef Stano, Michal Korec, Ján Topoľovský, Igor Daubner.


Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. je najväčším výrobcom elektriny na Slovensku. Od apríla 2006 sa jej hlavným akcionárom stala spoločnosť Enel Produzione S.p.A. so 66% podielom. Zvyšných 34% akcií vlastní Fond národného majetku, ktorého akcionárske práva vykonáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Spoločnosť Slovenské elektrárne disponuje 5 737,24 MW inštalovaného výkonu, t.j. 5 401 MW čistého výkonu. V roku 2011 spoločnosť dodala do elektrickej siete 20,4 TWh elektrickej energie. Z podielu jednotlivých zdrojov na čistých dodávkach predstavovali jadrové elektrárne 70,2%, vodné elektrárne 18,7% a 11,1% tepelné elektrárne. Ku koncu roka 2011 mala spoločnosť Slovenské elektrárne 5 374 zamestnancov.

Slovenské elektrárne: Riadne valné zhromaždenie schválilo finančnú uzávierku za rok 2011

Bratislava, 23. máj 2012 – Riadne valné zhromaždenie Slovenských elektrární, ktorému predsedal generálny riaditeľ Paolo Ruzzini, rokovalo včera v Bratislave.

Akcionári na Riadnom valnom zhromaždení  schválili individuálnu a konsolidovanú účtovnú uzávierku spoločnosti, ako aj výročnú správu za rok 2011.

S účinnosťou od 22 mája 2012 Valné zhromaždenie odsúhlasilo nasledovné zloženie štatutárnych orgánov spoločnosti:

Predstavenstvo: predseda – Paolo Ruzzini, podpredseda – Branislav Strýček, členovia – Jozef Zlatňanský, Ignác Pňaček, Nicola Cotugno, Rastislav Antala, Ján Juhász

Dozorná rada: Predseda – Robert Mistrík, podpredseda – Carlo Tamburi, členovia – Livio Vido, Luigi Michi, Francesca Gostinelli, Juan Maria Moreno Mellado, Maurizio Rossetto, Peter Mihók, Renato Mastroianni, Ján Marušinec, Zdenek Turian, Jozef Stano, Michal Korec, Ján Topoľovský, Igor Daubner.


Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. je najväčším výrobcom elektriny na Slovensku. Od apríla 2006 sa jej hlavným akcionárom stala spoločnosť Enel Produzione S.p.A. so 66% podielom. Zvyšných 34% akcií vlastní Fond národného majetku, ktorého akcionárske práva vykonáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Spoločnosť Slovenské elektrárne disponuje 5 737,24 MW inštalovaného výkonu, t.j. 5 401 MW čistého výkonu. V roku 2011 spoločnosť dodala do elektrickej siete 20,4 TWh elektrickej energie. Z podielu jednotlivých zdrojov na čistých dodávkach predstavovali jadrové elektrárne 70,2%, vodné elektrárne 18,7% a 11,1% tepelné elektrárne. Ku koncu roka 2011 mala spoločnosť Slovenské elektrárne 5 374 zamestnancov.

REKLAMA

REKLAMA