Rovnosť šancí

Slovensko v EP

Cesty k rodovej rovnosti

Europoslanci v nezáväznom uznesení pomenovali hlavné ciele pri zabezpečovaní rodovej rovnosti. Europoslankyňa Anna Záborská vidí v uznesení prekračovanie pravidiel.

REKLAMA

REKLAMA