Skupina VÚB s 9%-ným rastom prevádzkového zisku

Skupina VÚB, člen medzinárodnej finančnej skupiny Intesa Sanpaolo, dosiahla za rok 2011 prevádzkový zisk 289,6 mil. EUR. Čistý zisk stúpol o 17,7% na úroveň 177 mil. EUR. Úverové portfólio skupiny medziročne rástlo o 12,9% na 7,3 mld. EUR.

Prevádzkové výnosy skupiny dosiahli v roku 2011 výšku 525,9 mil. EUR, čo je medziročne o 6,7% viac. Hlavný podiel na tomto raste mali výnosy z oblastí tvoriacich základ bankového biznisu. Kľúčovým faktorom bol nárast úrokových výnosov o 8,7%, ktorý vychádzal z rozširovania úverového portfólia. Navyše, čisté výnosy z poplatkov stúpli o 0,6% vďaka nárastu počtu transakcií s bežnými účtami a predaju poistných produktov.

Skupine sa darí kontinuálne znižovať pomer nákladov a výnosov. Ten dosiahol 44,9%, čo v medziročnom porovnaní znamená pokles o 128 bázických bodov. Pokles bol spôsobený rýchlejším rastom prevádzkových výnosov o 6,7% oproti 3,8%-nému rastu prevádzkových nákladov. Výsledkom je aj nárast prevádzkového zisku skupiny na úroveň 289,6 mil. EUR, čo predstavuje medziročne o 9,3% viac. Vďaka nárastu prevádzkového zisku a súčasne 11,2%-nému poklesu rizikových nákladov dosiahol zisk pred zdanením 222,5 mil. EUR a čistý zisk 176,9 mil. EUR, čo v oboch prípadoch znamená medziročne o 17,7% viac.

Objem úverového portfólia skupiny VÚB vzrástol o 12,9% a dosiahol úroveň takmer 7,3 mld. EUR najmä vďaka takmer 10%-nému nárastu objemu hypotekárnych úverov ako aj rastu úverov firemných klientov. Celkové aktíva skupiny vzrástli o 3,5% na 11,1 mld. EUR vďaka nárastu objemu vkladov o 3,1% na 7,5 mld. EUR. 

„V roku 2011 sme dokázali zvýšiť ziskovosť aj efektivitu, čím sme potvrdili, že sme schopní udržiavať finančnú stabilitu aj v tejto ťažkej dobe, poznačenej neistotou ohľadne budúceho vývoja finančných trhov, ako aj ekonomiky eurozóny. Vďaka rozvážnemu a zodpovednému prístupu k podnikaniu dnes patríme k najbezpečnejším bankám v strednej a východnej Európe,“ povedal Ignacio Jaquotot, generálny riaditeľ VÚB banky.

Skupina VÚB s 9%-ným rastom prevádzkového zisku

Skupina VÚB, člen medzinárodnej finančnej skupiny Intesa Sanpaolo, dosiahla za rok 2011 prevádzkový zisk 289,6 mil. EUR. Čistý zisk stúpol o 17,7% na úroveň 177 mil. EUR. Úverové portfólio skupiny medziročne rástlo o 12,9% na 7,3 mld. EUR.

Prevádzkové výnosy skupiny dosiahli v roku 2011 výšku 525,9 mil. EUR, čo je medziročne o 6,7% viac. Hlavný podiel na tomto raste mali výnosy z oblastí tvoriacich základ bankového biznisu. Kľúčovým faktorom bol nárast úrokových výnosov o 8,7%, ktorý vychádzal z rozširovania úverového portfólia. Navyše, čisté výnosy z poplatkov stúpli o 0,6% vďaka nárastu počtu transakcií s bežnými účtami a predaju poistných produktov.

Skupine sa darí kontinuálne znižovať pomer nákladov a výnosov. Ten dosiahol 44,9%, čo v medziročnom porovnaní znamená pokles o 128 bázických bodov. Pokles bol spôsobený rýchlejším rastom prevádzkových výnosov o 6,7% oproti 3,8%-nému rastu prevádzkových nákladov. Výsledkom je aj nárast prevádzkového zisku skupiny na úroveň 289,6 mil. EUR, čo predstavuje medziročne o 9,3% viac. Vďaka nárastu prevádzkového zisku a súčasne 11,2%-nému poklesu rizikových nákladov dosiahol zisk pred zdanením 222,5 mil. EUR a čistý zisk 176,9 mil. EUR, čo v oboch prípadoch znamená medziročne o 17,7% viac.

Objem úverového portfólia skupiny VÚB vzrástol o 12,9% a dosiahol úroveň takmer 7,3 mld. EUR najmä vďaka takmer 10%-nému nárastu objemu hypotekárnych úverov ako aj rastu úverov firemných klientov. Celkové aktíva skupiny vzrástli o 3,5% na 11,1 mld. EUR vďaka nárastu objemu vkladov o 3,1% na 7,5 mld. EUR. 

„V roku 2011 sme dokázali zvýšiť ziskovosť aj efektivitu, čím sme potvrdili, že sme schopní udržiavať finančnú stabilitu aj v tejto ťažkej dobe, poznačenej neistotou ohľadne budúceho vývoja finančných trhov, ako aj ekonomiky eurozóny. Vďaka rozvážnemu a zodpovednému prístupu k podnikaniu dnes patríme k najbezpečnejším bankám v strednej a východnej Európe,“ povedal Ignacio Jaquotot, generálny riaditeľ VÚB banky.

REKLAMA

REKLAMA