Interview: Čo drží maďarských pracovníkov doma

Hospodárske výsledky Maďarska nie sú také zlé, ako si to mnohí Maďari myslia. Podľa sociológa Istvána Hegedüsa je to dostatočný dôvod na to, aby pracovníci ostávali doma.

 

Krátka správa

V interview pre EurActiv hovoril I. Hegedüs o dôvodoch nízkej mobility maďarských pracovníkov. Ďalším sú údajne tradičné maďarské hodnoty, kvôli ktorým Maďari neradi odchádzajú z pôdy, na ktorej vyrastali, nie to aby ju ešte predali: „Existuje samozrejme maďarská tradičná naviazanosť na majetok, na sídlo – proste nemôžu zniesť myšlienku, že by ho predali.“

Z historického hľadiska zažilo Maďarsko vlny emigrácie. Po revolúcii 1956 sa režim snažil znížiť počet pracovníkov, ktorí odídu za prácou, takzvaným „guláš-komunizmom“, ktorý vydával relatívne vysoký podiel národného produktu na zvyšovanie životných štandardov ľudí. Maďarsko bolo v tom čase označované aj ako „najšťastnejšie väzenie“ vo východnom bloku.

Podľa Hegedüsa sa bude musieť imobilita Maďarov nevyhnutne zmeniť, keď zosilnie ekonomický tlak. Vyhlásil: „V tých profesiách, kde je zručnosť spojená so znalosťou jazyka, a kde existuje šanca nájsť si prácu v západnej Európe, už migrácia prebieha.“

Na margo problému úniku mozgov Hegedüs povedal: „V súčasnosti sa diskusia zameriava na lekárov odchádzajúcich do zahraničia za lepším zárobkom.“ Niektorí lekári dokonca cestujú z Budapešti do Británie, aby tam pracovali cez víkendy.

Hegedüs si myslí, že je pozitívom, že mladí ľudia, a najmä študenti, sú omnoho ochotnejší ísť do zahraničia na štúdium. „Život vonku otvára oči. Pre krajinu je mimoriadne dôležité, aby nebola introvertná a provinčná. Maďari by mali vedieť, čo sa deje inde vo svete.“

Celé interview nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA