Inotai: Rozšírená Európa sa musí stále učiť

Východní aj západní Európania sú postavení pred podobné výzvy, ktoré im prináša globalizácia. Nebezpečie hrozby prehnaných reakcií nespokojných obyvateľov vedených populistickými vládami je reálne na celom kontinente, povedal Dr. András Inotai z Inštitútu svetovej ekonomiky v Budapešti.

Krátka správa

Dr. András Inotai, generálny riaditeľ Inštitútu svetovej ekonomiky v Budapešti, diskutoval s EurActiv.com o summite EÚ, ktorý sa konal 21. až 23. júna, odkaze rozširovania a politickej a spoločenskej realite v strednej a východnej Európe.

Inotai pripomína, že na proces rozširovania a transformáciu veľkého počtu bývalých krajín socialistického bloku na členov EÚ sa treba pozerať v širšom kontexte a nie iba na pozadí vzťahov Východ-Západ v rámci EÚ.

Inotai v súvislosti s pretrvávajúcim zmyslom pre európsku historickú dominanciu a „prirodzenú“ nadvládu, ktorá je v súčasnosti konfrontovaná so zvyšujúcim sa prílevom tovaru a investícií z Číny a Indie, varuje, že „Európa sa musí stále učiť“. Podľa Inotaia znamená globalizácia „obojsmernú cestu a nie jednosmerku“ a „Európa si na to musí zvyknúť“.

Členské štáty pôvodnej EÚ-15 majú podľa slov Inotaia dôležitú úlohu pri vytváraní dobrého príkladu. Varoval: „Ak sa niektoré zo starých členských štátov – možno dokonca zo zakladajúcich – zachovajú protieurópsky, napríklad prostredníctvom ekonomického patriotizmu a zablokovaním normálneho prúdenia kapitálu a zmien vo vlastníctve zo strany štátu, bude to školou pre nové členské štáty. Populistickí a demagogickí politici získajú dobrý argument.“

Inotai však ponúka ostrú kritiku a stručný opis sociálnej a politickej reality v 10 krajinách pristupujúcich do EÚ v roku 2004. Pokrok v strednej a východnej Európe (SVE) je podľa neho podkopávaný  formou „duševnej kontaminácie“.

Táto duševná kontaminácia podľa Inotaia pozostáva z falošného sľubu „priniesť naspäť staré krásne komunistické časy, keď bol štát zodpovedný za všetko“, nedostatku riadneho preskúmania a spracovania posledných 90 rokov rušnej histórie a formy extrémneho nacionalizmu. Iróniou je, že značný počet mladých ľudí zo SVE, ktorí nie sú zaťažení minulosťou, sa hlási k extrémnej nacionalistickej ideológii.

Po dôkladnej úvahe je však Inotai presvedčený, že rozširovanie bolo úspechom. V budúcnosti však budú nové členské štáty musieť hľadieť na svoje strategické záujmy „v európskom rámci, pretože vo viacerých prípadoch takzvané krátkodobé „národné straty“ sú oveľa nižšie a menej nákladné ako dlhodobé európske záujmy.“

Celý prepis interview v anglickom jazyku pod názvom „Ekonomický patriotizmus podnecuje populizmus a demagógiu“ môžete nájsť na tejto linke

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA