Bruno Sportisse: Mikropodniky sú pre inovácie rýchlou cestou na trh

Popredný francúzsky expert na transfer technológií zdôraznil, že výskumné partnerstvo s malými a strednými podnikmi (MSP) je efektívnym spôsobom ako priniesť nové inovatívne produkty na trh. V rozhovore pre EurActiv doktor Bruno Sportisse z Francúzskeho národného inštitútu pre výskum informačných a komunikačných technológií (INRIA) povedal, že práca s MSP je výzvou no môže mať veľký význam.

„Naším cieľom je zaistiť, že to, čo robíme, má maximálny výsledok. Myslíme si, že MSP môžu byť rýchlym spôsobom ako preniknúť na trh a práca s veľkým počtom mikropodnikov môže zvýšiť náš hospodársky vplyv,“ povedal Sportisse, riaditeľ úseku pre transfer technológií a inovácie inštitútu INRIA.

Sportisse povedal, že INRIA má uzavreté partnerstvá s viacerými MSP, no podľa neho je ťažké vybrať správne spoločnosti s ktorými nadviažu spoluprácu.

„Je ľahké identifikovať veľké firmy – v našom sektore operuje okolo 10 potenciálnych strategických parterov. Oveľa ťažšie je to v prípade malých a stredných podnikov. Vo Francúzsku existujú tisíce inovatívnych firiem,“ vysvetlil.

Zároveň dodal, že spájaním výskumných tímov s relevantnými konkurencieschopnými klastrami môže pomôcť vybudovať sieť vedcov a MSP, ktoré si môžu medzi sebou vymieňať nápady a technológie. „Jedna vec je identifikovať správne MSP, druhá vec je nájsť správny výskumný tím, ktorý s nimi bude pracovať a pomáhať im rozvíjať ich výskumné aktivity alebo technológie,“ tvrdí Sportisse.

Podľa jeho slov najväčšie rozdiely, ktorým čelia výskumné inštitúty pri práci s malými a veľkými firmami sú rôzne spôsoby ako podniky vnímajú duševné vlastníctvo a časové harmonogramy. Malé a stredné podniky majú tendenciu inklinovať ku kratším časovým úsekom medzi začiatkom výskumu a aplikáciou do praxe a na trh.

Sportisse tvrdí, že INRIA vykonala niekoľko iniciatív na podporu užších vzťahov s MSP, pričom zdôraznil, že daňové zvýhodnenie môže firmy povzbudiť vo vývine nových inovatívnych produktov. Začiatkom tohto roka INRIA založila klub MSP, propagujúci produkty firiem vytvorené v posledných rokoch.

Európska únia pracuje na tom, aby svoje investície do výskumu premenila na trhové produkty a má niekoľko programov na podporu tvorby intelektuálneho vlastníctva založeného na R&D (výskum a vývoj) projektoch.

Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku môžete nájsť tu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA