Busek: Na Kaukaze potrebujeme viac ako deklarácie

Mier by kaukazskému regiónu mohol priniesť „Pakt stability“, podobný aký EÚ ponúkla juhovýchodnej Európe po vojne v Kosove. V súčasnosti je však nereálny, myslí si Erhard Busek, bývalý špeciálny koordinátor pre Pakt stability pre juhovýchodnú Európu.

  • Turecký premiér Tayyip Erdogan nedávno vyzval na vytvorenie Paktu stability pre Kaukaz – podobného aký bol po kosovskej vojne v 1999 schválený pre juhovýchodnú Európu. Pred pár dňami zas nemecká kancelárka vyzvala EÚ aby usporiadala konferenciu so susedmi Gruzínska o stabilite v regióne. Myslíte si že je „Pakt stability pre Kaukaz“ v súčasnosti možný?

Myslím že to veľmi závisí od cieľov, ktoré by si táto iniciatíva kládla. Úspechom Paktu stability (pre JV Európu) bolo, že za ním stála perspektíva vstupu to NATO a EÚ. Myslím že bez jasnej perspektívy by iniciatíva nemala šancu. Otázkou je: čo bude motorom?

  • Ste teda skeptický?

Nechcem byť skeptický. Potrebujem presnejšiu definíciu.

  • Myslíte si, že medzinárodné spoločenstvo má rovnakú kapacitu zaoberať sa Kaukazom, akú našlo pre juhovýchodnú Európu po vojne v Kosove?

Nie. Pretože medzi štátmi Európskej únie neexistuje spoločná politická línia.

  • Aj preto, že v USA prebiehajú voľby?

V tomto momente áno, no po uskutočnení volieb to bude iné. Každá aktivita v regióne (Kaukazu) je z európskej a západnej strany videná ako mimoriadne dôležitá, no určite potrebujeme viac ako deklarácie.

  • Uspokojuje vás to, že Pakt stability pre JV Európu je spomínaný ako úspešný model pre iný región, iný kontext?

Nejde o moju spokojnosť. Myslím že je to pozitívna skúsenosť a veľa bude závisieť od toho, či sa z nej dokážeme poučiť. Vždy som sa pokúšal učiť čo bolo správne, čo nesprávne, čo môžeme použiť a podobne.

  • Keď nastane vhodná situácia, čo by malo medzinárodné spoločenstvo urobiť ako prvé pre stabilizáciu kaukazského regiónu?

Hľadať v čom je možná užšia spolupráca. Určite je to oblasť infraštruktúry, riadenia hraníc a bezpečnostné otázky.

  • Ako sa môže Pakt stability podeliť o svoje skúsenosti?

Materiály sú dostupná, dokonca sme ich publikovali online. V septembri tiež vyjde kniha o skúsenostiach z Paktu stability.


Erhard Busek bol špeciálnym koordinátorom Paktu stability pre JV Európu od roku 2002 júna 2008, keď Pakt prestal existovať po tom, ako sa mu podarilo naplniť svoju misiu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA