Stavros Dimas: Klimatické zákony EÚ a USA musia byť „porovnateľné“

Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas hovorí, že Európa očakáva detaily budúcich amerických klimatických zákonov, aby ich mohla podrobiť „porovnávaciemu testu“.

stavros dimas
Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas
  • Aké sú očakavania EÚ od USA v rámci prebiehajúcich svetových klimatických rokovaní? Český minister životného prostredia Martin Bursík povedal, že Amerika by mala zredukovať mieru tvorby svojich emisií o 14 percent v porovnaní s rokom 1990. Aký je váš názor?

Nepoznám, čo presne povedal môj kolega, ale čo je dôležité, je, že prezident Obama prisľúbil znížiť emisie o 80 percent do roku 2050, čo je v súlade s tým, čo zamýšľa EÚ a o čom Medzivládny panel pre klimatické zmeny (IPCC) hovorí, že je nevyhnutné.

Ak chceme dosiahnuť tých 80 percent, musíme znižovať emisie každý rok; potrebujeme mať trajektóriu do roku 2020.

Musíme dosiahnuť 50-percentné globálne zníženie emisií, čo znamená, že rozvinuté krajiny musia dosiahnuť zníženie o 80 percent, ale chudobnejšie krajiny musia taktiež prispieť, aby sa dosiahlo polovičné globálne zníženie.

Podľa toho, čo vyhlásil IPCC, sme si ako strednodobý cieľ stanovili redukciu o 30 percent v porovnaní s úrovňou z roku 1990, ktorú musia dosiahnuť bohaté krajiny spoločne.

Strednodobé znižovanie emisií rozvinutých krajín by malo byť porovnateľné a pre určovanie porovnateľnosti máme sadu kritérií.

  • Prezident Obama sľúbil, že do roku 2020 USA znížia mieru tvorby skleníkových plynov na úroveň z roku 1990. Podľa vášho názoru, je to dostatočná ambícia?

To povedal prezident Obama na začiatku svojej predvolebnej kampane. Teraz je oficiálnou pozíciou redukcia o 80 percent do roku 2050.

Keď som bol vo Washingtone, diskutovali sme o strednodobom cieli USA. Bude závisieť od toho, ako bude nastavená schéma obchodovania s emisiami, ktorú zavedú; na čo všetko sa bude vzťahovať, či bude domácou alebo sa bude spoliehať aj na offsetové obchodovanie v zahraničí, ako aj od rozsahu systému.

Návrat k úrovni z roku 1990 bol založený na systéme obchodovania s emisiami, ktorý by priniesol zníženie tvorby emisií o 14 – 15 percent v porovnaní s úrovňou v roku 2005. Ale aby sme vedeli uskutočniť test porovnateľnosti, bude potrebné vedieť, či bude budúce obchodovanie s emisiami založené na domácom trhu alebo sa bude spoliehať na medzinárodný offset, aký bude záber systému, aká miera redukcie sa dosiahne v ostatných sektoroch, ktoré nebudú do neho zapojené.

Politika USA sa stále formuje a preto s nimi musíme spolupracovať, vymieňať si informácie a hľadať, ako dosiahnuť ambicióznu dohodu v Kodani, ktorá by zahŕňala i Čínu, Indiu a ďalšie rozvíjajúce sa ekonomiky.

REKLAMA

REKLAMA