Novinári očakávajú vstup Turecka do EÚ

Novinári veria, že sa Turecko raz stane členom EÚ. Vyplýva to z prieskumu medzi žurnalistami akreditovanými pri Európskej komisii.

Krátka správa

Cieľom Inicializuje download súboruprieskumu pripraveného bruselskou mimovládnou organizáciou TR PLUS (Centrum pre Turecko v Európe) v spolupráci s Otvorí externý link v novom oknetureckým EurActiv-om bolo zistiť, aké sú názory novinárov na možnosť vstupu Turecka do Európskej únie.

Skumaná vzorka pozostávala zo stovky novinárov akreditovaných pri Európskej komisii v Bruseli. Celkovo je pri EK akreditovaných približne 1000 žurnalistov.

Na otázku, či sa Turecko raz stane riadnym členom Európskej únie odpovedalo 64 % novinárov pozitívne, zatiaľ čo 24 % opýtaných si myslí, že Turecko do Únie nikdy nevstúpi.

Pokiaľ ide o to, kedy by sa Turecko mohlo stať členom, najviac, 18 %, odpovedalo, že to bude v intervale rokov 2016-2019. K intervalom 2012-2015 a 2020-2023 sa priklonilo po 16 % respondentov.

Už menej novinárov (4 %) si myslí, že to bude v rokoch 2024-2027 a 6 % zvolilo obdobie “po roku 2028”.

Organizátori tvrdia, že výsledky ukazujú širokú akceptáciu možnosti, že Turecko sa stane členom EÚ do roku 2023.

Účastníkov prieskumu sa ďalej pýtali, čo bude najväčším prínosom Turecka ako člena EÚ. Najviac hlasov dostal veľký vnútorný trh nasledovaný statusom Turecka ako obľúbenej turistickej destinácie. Podľa autorov výskumu odpovede odrážujú kampaň tureckej vlády a podporu súkromného sektora pre tieto oblasti z posledných rokov.

Novinári ocenili úlohu Turecka ako „demokratického mostu“ mezi Európou a moslimským svetom a jeho strategickú geografickú polohu ako ďalšie možné prínosy tureckého členstva v EÚ. Potvrdzuje to tézu tureckého ministerstva zahraničia, že lepšia komunikácia môže eliminovať predsudky, konštatuje sa vo vyhodnotení výsledkov.

Ako hlavnú prekážku tureckého členstva novinári identifikovali nevyriešený štatút Cypru (36 %) a na druhom mieste obavy z moslimskej populácie (34 %).

REKLAMA

REKLAMA