Prodi môže nových komisárov presúvať

 

Krátka správa

S blížiacim sa koncom svojho funkčného obdobia hovorí Romano Prodi o desiatich nových kolegoch, ktorí sa majú pripojiť k 20-člennému zboru komisárov počas jeho posledných mesiacov v úrade. Vo svojom úvodnom komentári zdôraznil, že „budeme mať 10 vynikajúcich nových členov“.

Verí, že otázka toho, kto by mal byť pridelený ku komu je len vecou zosúladenia potenciálu kandidátov s ich súčasnými náprotivkami v komisii pri hľadaní najlepšieho a najpraktickejšieho riešenia. „Poznám ich schopnosti a záujmy a budem sa snažiť rozdeliť medzi nich prácu tým najlepším možným spôsobom.“

Je však tiež opatrný, aby nikoho nenahneval: „Keby mal vzniknúť nejaký problém a zdalo sa to nutné, stále ich môžem nechať „rotovať“, vraví Prodi. Na otázku, či sa budú noví komisári z času na čas presúvať do iných oblastí, odpovedal, že je na to je príliš krátky čas. Pri parlamentných prázdninách a účasti na zasadnutiach v europarlamente sa ich šesťmesačné obdobie skráti asi len na 4 mesiace.

Ďalej vraví, že keď začne na jeseň činnosť nová komisia, noví členovia komisie môžu byť napokon tými najskúsenejšími, . „Pokiaľ viem, len veľmi málo členov súčasnej komisie v nej plánuje ostať ďalšie obdobie, s čím rovnako súhlasia aj ich vlády.“ V tom okamihu bude podľa Prodiho mnoho záležať na skúsenostiach a desiati noví komisári by sa mohli dokonca „istým spôsobom stať symbolom kontinuity“ v novej komisii.

Je pravdou, pokračuje Prodi, že nemajú vlastné portfólio. „Ale majú právo hlasovať. Môžu vyjadrovať svoje názory a navrhovať rozhodnutia ako každý iný člen“.

Plný text interview nájdete, ak kliknete sem.