Solomon Passy, minister zahraničných vecí Bulharska

 

Bulharsko by malo v roku 2004 uzavrieť predvstupové rokovania s EÚ, čo sa zhoduje s plánovaným rozšírením únie o desať členov. Akú úlohu podľa vás zohrajú nové členské krajiny EÚ v poslednej fáze negociácií? Môžu spomaliť alebo oddialiť vstup Rumunska a Bulharska?

Bulharsko, Rumunsko a desať pristupujúcich krajín sú súčasťou toho istého inkluzívneho a nezvratného procesu piateho rozšírenia Európskej únie, kde bol každý z nás hodnotený podľa individuálnych kritérií. Veríme, že pristúpenie desiatky nezmení zaužívané princípy negociácií. Naopak, očakávame, že ich členstvo vytvorí nový dynamizmus v prístupovom procese Bulharska a bude tak mať len pozitívny vplyv. Boli sme partnerskými pristupujúcimi krajinami a čoskoro budeme partnerskými členskými krajinami tej istej európskej rodiny.

Európsky parlament, komisia a rada v rozličných obdobiach od Bulharska žiadali, aby zreformovalo svoje súdnictvo a verejnú správu, bojovalo proti korupcii, zlepšilo životné podmienky pre niektoré skupiny ľudí (mentálne postihnutých, väzňov, deti) a posilnilo postavenie rómskej komunity. Zlepšilo sa niečo?

Určite očakávame pozitívne správy o pokroku Bulharska v prístupovom procese vo všeobecnosti a v oblastiach, ktoré ste spomenuli, zvlášť. Justícia a vnútorné záležitosti, to znamená omnoho viac ako technické prostriedky a rokovania. Je to oblasť budovania vzájomnej dôvery deň po dni a jej zachovávania. Je to otázka vnímania mojej krajiny. To je dôvod, prečo bolo pre našu vládu uzavretie tejto kapitoly počas talianskeho predsedníctva prioritou. V tejto oblasti máme dosť dôvodov byť optimistickí. Ako možno viete, konkrétne pozitívne výsledky dali komisii dosť dôvodov na to, aby navrhla predbežné uzavretie prístupových rokovaní s Bulharskom v kapitole 24 – Spolupráca v oblasti súdnictva a vnútorných záležitostí.

Rád by som podotkol, že Bulharsko je jednou z pristupujúcich krajín, ktoré majú v tejto oblasti jasný strategický prístup. Toto tvrdenie podopierajú niektoré z dokumentov prijatých vládou, okrem iných Stratégia modernizácie verejnej správy, Stratégia reformy súdnictva a Národná stratégia proti korupcii. Jedným z jasných dôkazov, že tieto kroky prinášajú výsledky, je napríklad lepšie hodnotenie Bulharska, ktoré krajina získala podľa Transparency International, v rebríčku Index korupcie. Pre rok 2002 sa Bulharsko vyšplhalo zo šesťdesiateho šiesteho na štyridsiate piate miesto zo stodva štátov.

Bulharsko sa nachádza v srdci nepokojného balkánskeho regiónu. Vážite si ochotu EÚ integrovať všetky balkánske krajiny do európskych inštitúcií, ak splnia všetky potrebné podmienky. Čo urobilo Bulharsko, aby pomohlo svojim balkánskym susedom v rýchlejšej integrácii s Európou?

V kontexte globalizácie dokázalo Bulharsko uspieť, v posledných niekoľkých rokoch, pri zmene agendy pre Balkán. Dnes charakterizujú vzťahy na Balkáne kľúčové slová ako európska integrácia a rozvoj infraštruktúry. To pomaly presúva pozornosť od etnických, náboženských a menšinových konfliktov a rozličné menšiny spájajú spolu do proeurópskej väčšiny. Svojou intervenciou v Bosne a Kosove otvorilo NATO Balkánu cestu do Európy. Samity EÚ v Kodani a Solúne tú cestu načrtli, no je teraz na nás, aby sme došli na jej koniec. Dnes je už jasné, že ak sa má zabrániť balkanizácii Európy, bude treba europeizovať Balkán.

Veríme, že náš vstup do EÚ v roku 2007 ďalej posilní šance krajín západného Balkánu v štruktúrach EÚ a dá ich európskej perspektíve novú geografickú logiku a strategické momentum. Bulharsko skrátka výrazne podporuje tieto krajiny v ich snahách o pristúpenie k EÚ.

Bulharsko je pripravené hrať úlohu “advokáta” európskej a euroatlantickej integrácie západného Balkánu. Naše vzťahy so všetkými balkánskymi susedmi sú dnes lepšie a sľubnejšie, než boli kedykoľvek v modernej histórii Bulharska od 19. storočia. Bilaterálne otázky sú nahrádzané spoločnými multilaterálnymi záujmami. A prvým z nich je rozvoj infraštruktúry. Projektom s prioritou číslo jeden je vývoj Koridoru 8, ktorý by spájal Čierne more a Jadran. Ten doslova zmení koncept času a priestoru v regióne.

V prednedávnom publikovanej analýze ste Rusko nazvali “nevinnou náhodnou obeťou demokratizácie v strednej a východnej Európe”. Akú rolu teda vidíte pre Rusko v budúcej Európe?

Rusko vždy zohrávalo v Európe dôležitú rolu. Ako budúca členská krajina EÚ má Bulharsko záujem na blízkych, aktívnych a predvídateľných vzťahoch medzi EÚ a Ruskom. Podľa nášho názoru by sa tento cieľ dal dosiahnuť povýšením vzťahov medzi Ruskom a Európskou úniou na strategické partnerstvo. V súčasnosti by bolo potrebné rozvinúť vzťahy s Ruskom vo všetkých sférach v zmysle vytvárania “okruhu priateľov”, ako to formuloval predseda Komisie Romano Prodi. Preto sme privítali cieľ predchádzajúceho talianskeho predsedníctva posunúť vzťahy s Moskvou vpred.

Aký je postoj Bulharska k otázkam európskej ústavy?

V skratke, Bulharsko podporuje rozširovanie komunitných metód, zachovanie citlivej inštitucionálnej rovnováhy v EÚ a princíp rovnosti medzi členskými krajinami. Na Medzivládnej konferencii vystupuje Bulharsko ako pozorovateľ. Verím, že moja krajina sa ukáže ako konštruktívny účastník diskusií, ktorý je silno v prospech silnej, demokratickej a efektívnej Európskej únie, rovnako ako to bolo počas práce konventu.