EÚ potrebuje strategické plánovanie

Žiga Turk, slovinský minister pre hospodársky rast

„Európskym inštitúciám chýba dlhodobé uvažovanie a strategické plánovanie,“ tvrdí Turk, ktorý k svojmu záveru dospel za posledných 18 mesiacov prípravy podkladových materiálov pre reflexnú skupinu.

Podľa slov bývalého slovinského ministra a univerzitného profesora, hľadanie nutnej literatúry nebolo ľahkou úlohou. Pri práci skupiny využívali najmä texty z USA, Číny a niektorých členských štátov. V rámci európskych inštitúcií však narazili na medzery v poznatkoch.

Podľa Turka náznaky strategického plánovania sú najmä v analýzach Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie so sídlom v Seville a Úradu európskych politických poradcov (BEPA), no len veľmi málo v prípade Rady alebo Európskeho parlamentu.

„Pokiaľ by som bol v pozícií navrhnúť jedno z odporúčaní v rámci tejto správy, tak by som radil vytvoriť orgán v rámci Komisie, Rady a Parlamentu, ktorý by strategicky myslel dopredu.“

Turk dokonca vidí možné prepojenie tohto orgánu s nasledovníkom reflexnej skupiny. Z jeho pohľadu by jeho najlepšie umiestnenie bolo v rámci Rady. „Bez nasledovníka by bola správa reflexnej skupiny len ďalším dokumentom. Je pravda, tento nasledovník by mohol mať rôzne formy. Jednou cestou je dať skupine permanentný mandát. Zakomponovanie do inštitucionálneho nastavenia je ďalšou. Pokračovanie v rámci osobitnej inštitúcie je treťou možnosťou.“

Turk tvrdí, že členovia reflexnej skupiny by uvítali väčší dosah svojej práce, vysvetľovanie, a propagovanie záverečnej správy a diskusie o jej obsahu. Zverejnenie výsledkov však odložili na jeseň.

Podľa neho si členovia skupiny uvedomujú, že riešenie hospodárskej krízy zatienilo výsledky práce Gonzálezovej skupiny, no dodal: „Máme pocit, že európski lídri si nemôžu dovoliť pozrieť sa ďaleko dopredu.“


Úplné znenie interview v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.