EBRD a OECD predpovedajú zlé časy

Rast v krajinách strednej a východnej Európy a pobaltských štátoch by mal podľa Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) klesnúť z 4,3% v 2008 na 2,2% v 2009. Ešte minulý rok bol viac ako 6%. Najhoršie na tom budú pobaltské krajiny, Estónsko a Lotyšsko postihne recesia. Najväčšia ekonomika regiónu, Poľsko, spomalí rast z 5,3% (2008) na 2,8% (2009).

EBRD, ktorá investuje v postkomunistických krajinách, chce na budúci rok zvýšiť svoju aktivitu o 20% na 7 miliárd eur, aby tak vyrovnala predpokladaný výpadok súkromných investičných tokov.

Horšie na tom bude americká ekonomika a eurozóna. OECD revidovala svoje predpovede spred dvoch mesiacov, v ktorých hovorila o nízkom raste pre väčšinu eurozóny a technickej recesii v Británii. Dnes predpokladá štyri štvrťroky kontrakcie ekonomiky v USA i eurozóne, pričom situácia sa nemá zlepšiť minimálne do polovice roku 2009.

„Mnohé z ekonomík OECD vstúpili do, alebo sú na hranici, dlhej recesie s rozmermi, aké sme nezažili od začiatku 80. rokov“, píše sa v aktuálnom Ekonomickom výhľade OECD. Zotavovanie sa začne v druhej polovici 2009, bude však pomalé a v roku 2010 narastie HDP priemerne len o 0,7%. V nasledujúcich dvoch rokoch môže v ekonomikách OECD pribudnúť 8 miliónov nezamestnaných.

V zozname krajín, ktorým OECD predpovedá „vážny pokles“, je Británia, Maďarsko, Island, Írsko, Španielsko a Turecko.

Správa však zdôrazňuje, že predpovedne sú veľmi neisté. Rozhodujúcim faktorom bude rýchlosť, s akou sa podarí prekonať finančnú krízu. Práve tú považuje OECD za hlavnú príčinu ekonomických problémov.