EÚ prezentuje novú vesmírnu politiku a nalieha na rozvoj systému Galileo

Galieleo Satelitný Navigačný Systém

Pozadie

Komuniké Komisie z 23. mája 2005 o predbežných prvkoch Európskej vesmírnej politiky identifikovalo:

 • priority budúceho Európskeho vesmírneho programu: Galileo a Globálny monitoring životného prostredia a bezpečnosti (GMES);
 • úlohy a zodpovednosť členských krajín EÚ za Európsku vesmírnu agentúru (ESA) a za iné zúčastnené strany;
 • relevantné zdroje financovania a ich nástroje;
 • princípy priemyselnej politiky.

Vzhľadom na vážne omeškania a neschopnosť súkromného sektoru dohodnúť sa na kontrakte o koncesiách za Galileo, Komisia v súčasnosti hľadá alternatívy pre pomoc projektu tejto satelitnej navigácie.

Otázky

26. apríla 2007 prijala Komisia komuniké o Európskej vesmírnej politike vysvetlené v inom dokumente z pera jej pracovnej skupiny o predbežných súčastiach Európskeho vesmírneho programu.

Očakáva sa, že tieto Komisiou a ESA spoločne navrhnuté dokumenty budú slúžiť ako nástroj koordinácie vesmírnych plánov pre všetky zúčastnené strany. Zároveň by mali zabrániť tomu, aby jeden členský štát začal dobíjať vesmír takpovediac na vlastnú päsť. Cieľom je taktiež kombinovať úsilie o kontrolovanie konkurencie v európskom vesmírnom priemysle.

Pokiaľ ide o Galileo, politický dokument konštatuje, že „Európa je zaviazaná sprevádzkovať udržateľný globálny civilný navigačný satelitný systém pod kontrolou EÚ [.. a že] je nevyhnutné zabezpečiť, aby bol Galileo rozmiestnený bez ďalším omeškaní.“

Tento pohľad podporil rovnako aj Európsky parlament. V prijatej rezolúcii o satelitnom systéme vyjadruje svoje „hlboké obavy“ z odďaľovania rozhovorov o koncesných poplatkoch a obavy z nákladov vyplývajúcich z omeškania celého projektu.

Komisár Verheugen povedal: „Galileo je nevyhnutným projektom a nejestvuje možnosť vzdať sa ho. Súčasnou otázkou je, v akom rozsahu ho dokážeme financovať z verejných zdrojov.“ Kľúčovými odkazmi novej vesmírnej politiky sú:

 • Európa potrebuje lepšiu a efektívnejšiu koordináciu civilných vesmírnych programov medzi ESA, EÚ a jednotlivými členskými krajinami, čo by zaistilo efektívne využitie finančných prostriedkov a eliminovanie vytvárania nepotrebných duplikátov;
 • súčasná európska vesmírna vlajková loď, systémy Galileo a GMES, potrebujú byť plne rozvinuté a využívané;
 • EÚ potrebuje garanciu plného a neobmedzeného prístupu do vesmíru;
 • synergia medzi obrannými a civilnými vesmírnymi programami a technológiami, rovnako ako ich vzájomná interoperabilita musí byť posilnená;
 • Európska vesmírna politika musí byť koherentná so zahraničnými vzťahmi EÚ.

Dokument o predpokladaných častiach Európskeho vesmírneho programu v oblastiach základov a využitia predstavuje sériu nezaväzujúcich aktivít, ktoré v súčasnosti prebiehajú a sú v krátkodobom hľadisku očakávané. Ide napríklad o satelitnú navigáciu, pozorovanie Zeme, satelitnú komunikáciu, obranu a bezpečnosť, vedecké a technologické bádanie, pokračovanie budovania medzinárodnej vesmírnej stanice a skúmanie solárnych systémov a možností ich využitia v prístupe do vesmíru.

Vesmírny program rovnako naznačuje aj rozpočet pre hlavné aktivity na európskej úrovni pre obdobie 2007-2013. Komisia sa chystá založiť fond pre financovanie aktivít súvisiacich s vesmírom, ktorého rozpočet bude 3 mld. eur. ESA by mala mať k dispozícii rozpočet v objeme 23 mld. eur. Z toho celková miera národných príspevkov tvorí sumu 14 mld. eur.

Nasledovné kroky

 • Európska vesmírna politika bude predmetom diskusií počas ďalšej (štvrtej) Európskej vesmírnej rady, čo je spoločné stretnutie ministrov členských krajín EÚ pre konkurencieschopnosť a zástupcov ESA. Stretnutie sa uskutoční 22. mája 2007.
 • Obsah a metodológia Vesmírneho programu budú revidované a upravované priebežne. Cieľom je postupne vytvoriť spoločný strategický rámec pre dopĺňanie vesmírnych aktivít naprieč Európou. Prvá revízia dokumentu bude pripravovaná počas rokov 2007 a 2008 spoločným sekretariátom ESA a EÚ.
 • Revidovaný vesmírny program by mal byť prezentovaný počas piateho zasadnutia Vesmírnej rady.