Cosnard: Európske firmy vo výskume „príliš hanblivé“

Európska únia by mala posilniť tzv. transfer technológií. V praxi to znamená komerčné využívanie vedeckých poznatkov, myslí si Michel Cosnard z Francúzskeho inštitútu informatiky (INRIA).

"Problém nie je v tom, že univerzity robia príliš mnoho základného výskumu. Je to viac o firmách nedbajúcich o základný výskum alebo [..] objavujúce sa technológie. V tomto smere sú súkromné spoločnosti príliš hanblivé a neprejavujú záujem o základné akademické poznatky. Myslím si, že firmy by mali podporovať výskum v Európe", hovorí Cosnard v rozhovore pre EurActiv.

Chybou firiem je aj malý záujem o PhD vedcov. Napríklad v oblasti informatiky nejavia podnikatelia o takýchto absolventov záujem s odôvodnením, že ich pokladajú za "príliš orientovaných na základný výskum". Cosnard pokladá takúto situáciu za "čudnú", pretože najmä veľké firmy by mali mať záujem o takých zamestnancov, ktorí majú predstavu, čo to je výskum. Dodáva: "Potrebujeme viac ľudí prechádzajúcich z jednej strany na druhú".

Existujú tri spôsoby, ako posilniť transfer technológií:

  • V spolupráci s veľkými firmami vytvorené programy by mohli prispieť k lepšiemu vzájomnému porozumeniu medzi podnikateľskou a akademickou oblasťou.
  • Presun niektorých kompetencií z laboratórií na firmy, ktoré by tak mohli zamestnať viac vedcov, podporí celkovú konkurencieschopnosť.
  • Výskum by sa mal transformovať do vytvárania malých a stredných firiem. Na európskom trhu majú investori oveľa menší záujem o rizikový kapitál, než je tomu v Amerike. Problémom európskeho trhu s poznatkami a inováciami je aj jeho roztrieštenosť, teda stav, kedy nie je výskum koncentrovaný do niekoľkých geografických lokalít. V takomto prostredí nemožno očakávať, že výskumné živnosti sa budú rozvíjať tak rýchlo, ako sa rozvíjajú v USA, napríklad na koncentrovanom území Silicon Valley.

"Mať iba dobrých vedcov a inžinierov nie je postačujúce, nakoľko dobrý výskumník nemusí byť vždy dobrým manažérom", dodáva Cosnard. Kľúčovým v tomto smere je, aby tímy ľudí s rôznymi schopnosťami dokázali vzájomne spolupracovať a dopĺňať sa.

Cosnard verí, že jednotný patentový systém v Európe by mohol podporiť vedu a výskum. Upozorňuje však, že "patenty by mali byť priznané za reálny technologický pokrok, nie za širšie myšlienky. Patentovanie širších myšlienok by mohlo byť prekážkou pre inovácie".

INRIA bude 28. mája 2008 organizovať v Bruseli konferenciu "Inovácie pre konkurencieschopnosť ICT: smerom k európskej sústave pre transfer technológií".


Kompletný rozhovor v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.