Študenti, napíšte prejav pre generálneho tajomníka OSN!

OSN vyhlasuje súťaž pre vysokoškolských študentov, v rámci ktorej môžu napísať prejav pre generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna na jesenné otvorenie Valného zhromaždenia.

Článok 28 Všeobecnej deklarácie ľudských práv hovorí, že „každý má právo na to, aby vládol taký spoločenský a medzinárodný poriadok, v ktorom by práva a slobody … boli plne uskutočnené.“ Menej jasné už je, aký druh globálneho usporiadania je nevyhnutný a uskutočniteľný, aby ľudia mohli napredovať správnym smerom v čase rastúcej vzájomnej závislosti.

Pod záštitou Organizácie spojených národov prebieha súťaž, v ktorej môžu vysokoškoláci z celého sveta napísať esej s úvahami o životne dôležitých otázkach globálneho smerovania.

Uzávierka je 15. júna 2012. Text vo forme prejavu v angličtine má mať maximálne 1500 slov a zasiela sa na adresu tejto linke.

Študenti, napíšte prejav pre generálneho tajomníka OSN!

OSN vyhlasuje súťaž pre vysokoškolských študentov, v rámci ktorej môžu napísať prejav pre generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna na jesenné otvorenie Valného zhromaždenia.

Článok 28 Všeobecnej deklarácie ľudských práv hovorí, že „každý má právo na to, aby vládol taký spoločenský a medzinárodný poriadok, v ktorom by práva a slobody … boli plne uskutočnené.“ Menej jasné už je, aký druh globálneho usporiadania je nevyhnutný a uskutočniteľný, aby ľudia mohli napredovať správnym smerom v čase rastúcej vzájomnej závislosti.

Pod záštitou Organizácie spojených národov prebieha súťaž, v ktorej môžu vysokoškoláci z celého sveta napísať esej s úvahami o životne dôležitých otázkach globálneho smerovania.

Uzávierka je 15. júna 2012. Text vo forme prejavu v angličtine má mať maximálne 1500 slov a zasiela sa na adresu tejto linke.

REKLAMA

REKLAMA