Budovanie Európy bez Európanov

Cieľom tejto analýzy bolo poskytnúť pohľad desiatich mimovládnych organizácií, ktoré reprezentujú celé spektrum európskej občianskej spoločnosti, a pokúsiť sa odpovedať na otázku, či môže byť Európa aj naďalej budovaná bez Európanov.

 

Európskej rade dala na základe tohto príspevku k diskusii o obnovení európskeho projektu, konkrétne odporúčania na posilnenie spoločnej európskej identity. EuropaNova požiadala tieto organizácie, aby identifikovali opatrenia v oblasti ich pôsobnosti, ktorých implementáciu by uvítali na posilnenie európskej identity.

Iniciatíva je dlhodobá a je otvorená pre všetky organizácie občianskej spoločnosti, ktorých záujmom je udržať európsku diskusiu pri živote a vplývať na lídrov EÚ, aby sa spoločný európsky záujem dostal do centra ich agendy. Táto správa, ktorú obdržalo 25 hláv štátov a vlád EÚ prišla v čase, keď ďalšie budovanie Európy prechádza zaťažkávajúcou skúškou. Po prvý raz sa Európska rada z iniciatívy Rakúskeho predsedníctva rozhodla „riešiť problémy, ktoré sú kľúčové pre každodenný život jej občanov”.

Plné znenie analýzy nájdete v anglickom a francúzskom jazyku na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA