Budúcnosť Európy – cestovná mapa k novej Zmluve

Riešenie krízy prijímania Ústavnej zmluvy je možné vtedy, ak sa budú politickí lídri koncentrovať na skoncipovanie krátkeho textu, ktorý by priniesol nevyhnutné zmeny, aby EÚ fungovala lepšie a efektívnejšie ako doteraz. Rozdelená Európa predstavuje riziko pre prijatie akéhokoľvek kroku na riešenie ústavnej krízy.

Podľa kolektívu autorov je potrebné, aby bol prijatý nový text vychádzajúci zo základu položeného v pôvodnom návrhu Ústavnej zmluvy, ktorá bola odsúhlasená predstaviteľmi vlád všetkých členských krajín EÚ, ale bola odmietnutá v referendách v Holandsku a vo Francúzsku. Presadzujú zoštíhlenú verziu pôvodného textu, ktorý by sa zameriaval najmä na praktické inštitucionálne problémy. Mal by byť schválený a účinný do dvoch rokov.

Nevyhnutnými prvkami ďalšej reformy by rozhodne mali byť: rozšírenie hlasovania systémom kvalifikovanej väčšiny a lepšia koordinácia rozhodovacieho procesu ako takého. Tieto princípy obsiahnuté už v pôvodnom návrhu Ústavy by priniesli EÚ viac demokracie a efektivity. Rovnako je podľa autorov žiaduce zjednodušiť definíciu kvalifikovanej väčšiny.

Akokoľvek, správa varuje, že ak zlyhá napĺňanie cestovnej mapy predstavené kancelárkou Angelou Merkelovou, Únia ako taká nebude môcť prosperovať, nakoľko spolupráca medzi 27 členskými krajinami je podľa súčasného stavu z Nice komplikovaná. EÚ potrebuje efektívnejšiu spoluprácu najmä v oblastiach Schengenu a Hospodárskej a menovej únie. Správa konštatuje, že EÚ v súčasnosti nefunguje veľmi dobre a tak sú limitované jej schopnosti riešiť naliehavé problémy a prichádzať s novými iniciatívami.

Práca si všíma, že aj keď lídri EÚ nemajú záujem na rozdelení Európy, dlho očakávané „tvrdé jadro“ sa začína objavovať. Rozdelenie nesymbolizuje len (ne)účasť na jednotnej mene, ale aj postoj k ústave. Autori upozorňujú, že priepasť medzi jednotlivými blokmi EÚ sa môže v budúcnosti ešte viac prehlbovať.

Priatelia Európy (Friends of Europe) uzatvárajú, že aj keď sú jednotná mena a Schengen ustanovené a pracujú pomerne dobre, skutočná jednota EÚ bude v stávke dovtedy, pokiaľ nedôjde k zásadnejšej reforme jej inštitúcií.


Kompetný text analýzy v anglickom jazyku si môžete prečítať na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA