Demokratické inovácie v EÚ po Lisabonskej zmluve: demokratická účasť občanov v EÚ

Autorka predstavuje "občiansku iniciatívu" ako nový nástroj demokratickej participácie občanov na chode EÚ, diskutuje o jej možnostiach a limitoch.

Príspevok sa venuje jednej z najdôležitejších inovácií Lisabonskej zmluvy, jednej z tých, ktorá prežila "smrť" Zmluvy vytvárajúcej Ústavu pre Európu – Európskej občianskej iniciatíve.

Text sa zameriava na právny základ, proces tvorby Nariadenia, ktoré riadi prvý nástroj participatívnej demokracie na nadnárodnej úrovni, príspevky jednotlivých inštitúcií, a argumenty, ktoré zazneli v legislatívnom procese.

Príspevok tiež analyzuje možné scenáre a následky pre budúci rozvoj a využitie Európskej občianskej iniciatívy.

Celý text príspevku nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA