Demokratizácia európskej demokracie

Analýza Stephena Bouchera, generálneho tajomníka Notre Europe, navrhuje identifikáciu nedostatkov tradičných i inovatívnych prístupov k organizácii debaty. Týmto spôsobom sa má zlepšiť verejná debata v EÚ a stanoviť línie výskumu a krokov v tejto oblasti.

 

Výmena názorov medzi občanmi je nevyhnutnou pre demokratický proces, či už prostredníctvom zástupcov, alebo „priamym“ či „participatívnym“ prístupom. Pokiaľ ide o Európsku úniu, spôsob cezhraničnej výmeny názorov sa ešte len musí vyvinúť. V tomto kontexte boli vytvorené nové prístupy „občianskeho dialógu“. Ani tieto inovatívne prístupy však negarantujú kvalitnú verejnú debatu. Umožňuje, na základe dostupných a vyvážených informácií, čo najširšiemu a najrozmanitejšiemu segmentu občanov formovať a vyjadrovať osobný názor?


Celý text analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA