Demokratizácia európskej demokracie

Analýza Stephena Bouchera, generálneho tajomníka Notre Europe, navrhuje identifikáciu nedostatkov tradičných i inovatívnych prístupov k organizácii debaty. Týmto spôsobom sa má zlepšiť verejná debata v EÚ a stanoviť línie výskumu a krokov v tejto oblasti.

research and policy group notre europe, rpgne
research and policy group notre europe, rpgne

 

Výmena názorov medzi občanmi je nevyhnutnou pre demokratický proces, či už prostredníctvom zástupcov, alebo „priamym“ či „participatívnym“ prístupom. Pokiaľ ide o Európsku úniu, spôsob cezhraničnej výmeny názorov sa ešte len musí vyvinúť. V tomto kontexte boli vytvorené nové prístupy „občianskeho dialógu“. Ani tieto inovatívne prístupy však negarantujú kvalitnú verejnú debatu. Umožňuje, na základe dostupných a vyvážených informácií, čo najširšiemu a najrozmanitejšiemu segmentu občanov formovať a vyjadrovať osobný názor?


Celý text analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.

Ďalšie zdroje

REKLAMA

REKLAMA