Európa potrebuje mechanizmus včasného varovania

Medzi obeťami európskeho ústavného debaklu je aj mechanizmus včasného varovania na ochranu subsidiarity. Autor tvrdí, že prísne dodržiavanie princípu subsidiarity je pre zabezpečenie podpory občanov EÚ nevyhnutné.

 

Európska únia dynamicky rastie a jej atraktívnosť pre kandidátske krajiny sa nijako nezmenšuje. Na druhej strane sa stala svedkom odmietnutia projektu Európskej ústavy a poklesu podory medzi vlastnými občanmi, ktorí to viacnásobne vyjadrili v prieskumoch verejnej mienky.

Edmund Stoiber, kancelár spolkovej republiky Bavorsko identifikuje niekoľko dôvodov tohto vývoja. Jedným z nich je pravdepodobne slabá znalosť a informovanosť o záležitostiach Európskej únie. Dôležitú úlohu hrá aj rozširovanie, nárast regulácií a bruselská byrokracia. Európania tu pre seba nevidia žiadnu pridanú hodnotu. Vnímajú len nadmerné regulovanie, zbytočnú byrokraciu a zvýšené náklady.

Autor vidí možné riešenie v dôslednom dodržiavaní princípu subsidiarity a v zlepšení legislatívy na európskej úrovni.

Plné znenie analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA