Európa v období reflexie

Werner Becker z Deutsche Bank Research diskutuje o rozličných výzvach stojacich pred Rakúskym predsedníctvom a spôsobe, akým sa budú vyvíjať európske záležitosti v prvom polroku 2006.

 

Werner Becker z Deutsche Bank Research tvrdí, že „ktokoľvek, kto uveril, že rozpočtový kompromis dosiahnutý na decembrovom summite okamžite umožní Rakúskemu predsedníctvu Rady EÚ riešiť iné dôležité záležitosti EÚ v prvej polovici 2006, bol trpko sklamaný“.

Rakúske predsedníctvo bude musieť čeliť viacerým výzvam, predovšetkým bude musieť nájsť spôsob prekonania rozšíreného euroskeptizmu, zlepšenia komunikácie v EÚ, postavenia sa k jednotnému trhu a liberalizácii, ako aj k debate o rozšírení. Werner Becker si však myslí, že „Rakúske predsedníctvo by nemalo vyjsť z obdobia reflexie novou diskusiou o integračnom jadre Európy, čo je dnes prístup uprednostňovaný napríklad Francúzskom a Belgickom“, nakoľko by to „ľahko mohlo podkopať myšlienku európskej integrácie“.


Celú analýzu nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA