Hlas Slovenska v Bruseli

Analýza hodnotí proces presadzovania záujmov Slovenska v Bruseli.

Po analýze dokumentov a rozhovoroch s celým spektrom zainteresovaných záujmových skupín na Slovensku, v Bruseli a Luxemburgu výskumný tím pripravil podrobnú správu. Správa má tri základné časti:

  • popisuje súčasný stav v presadzovaní sa občanov Slovenska do inštitúcií Európskej únie a ako sa rozvíja spolupráca s ľuďmi, ktorí tam už pracujú,
  • identifikuje hlavné problémy a
  • ponúka riešenia ako súčasnú situáciu zlepšiť.

Plné znenie správy nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA