IVO Barometer – zrkadlo kvality demokracie na Slovensku?

Autor analyzuje meranie kvality demokracie projektu Inštitútu pre verejné otázky IVO Barometer.

CESIUK
CESIUK

Autor analyzuje meranie kvality demokracie projektu Inštitútu pre verejné otázky IVO Barometer. Cieľom je zistiť, nakoľko je výskum IVO Barometer vhodným nástrojom na meranie a hodnotenie kvality demokracie na Slovensku. Zameriava sa predovšetkým na posúdenie projektu a jeho merania z hľadiska ich vyrovnania sa s viacerými teoretickými a metodologickými výzvami, ktoré stoja pred každým podobným pokusom hodnotiť stav demokracie a jej kvality.

Celý text štúdie nájdete na tejto linke.

Pozadie

Štúdia vyšla v Pracovných zošitoch CESIUK.

Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie Univerzity Komenského (CESIUK) vzniklo v rámci projektu „Globálne a lokálne procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácií v podmienkach internacionalizácie Európskej únie“, podporeného z Operačného programu výskum a vývoj v rámci opatrenia 4.1 „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji“.

REKLAMA

REKLAMA