Je čas, aby vlády povedali pravdu o EÚ

Európske vlády podľa autorky analýzy skrývajú pred svojimi voličmi dôležitosť rozhodovania na európskej úrovni. Autorka vyzýva na novú otvorenosť, ktorá má byť prvým krokom k opätovnému prepojeniu Európy so svojimi občanmi.

 

Svojho času boli európski občania, členské štáty EÚ a jej inštitúcie spojené do virtuálneho trojuholníka. Vlády a parlamenty členských štátov propagovali Úniu a jej inštitúcie ako svoje vlastné v spoločnom cieli, ktorý si všetci prisvojili – zabrániť ďlašej vražednej vojne v Európe, vytvoriť ekonomický rast a sociálne blaho a vybudovať silnú hrádzu proti komunizmu.

Ak chce EÚ prežiť a prosperovať, musia členské štáty a spoločné inštitúcie EÚ otvorene priznať vzájomnú závislosť. Spolu potom môžu európskym občanom vierohodne signalizovať, že vznik Európskej únie je jediným najúspešnejším politickým projektom v histórii ľudstva.

Plné znenie analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA