Tri ovácie (a otázky) pre novú Komisiu

Rozdelenie portfólií v novej Európskej komisii, vrátane pridelenia podpredsedníctiev je takmer optimálne a poukazuje na taktické zručnosti José Manuela Barrosa. Analýza think-tanku European Policy Centre odporúča Európe po Lisabone vymyslieť si nový veký projekt.

european policy centre, epc
european policy centre, epc

„Zostavenie nového kolégia eurokomisárov predstavuje virtuózny akt balansovania, pokiaľ ide o politické, geografické, personálne a dokonca aj rodové kritériá. Všetko od rozdelenia portfólií a kompetencií, pridelenie podpredsedníctiev Komisie, zaobchádzanie s novými a opätovne nominovanými komisármi, ukazuje na hlbokú znalosť pravidiel európskej politiky ako aj na to, že Barroso zohľadnil aj to, ako predať politiku EÚ“, uvádza sa v analýze.

Barroso zohľadnil podľa analytikov rozdelenie medzi politické rodiny, veľké a malé štáty a nakoniec aj mužov a ženy. Vytvorením nových portfólií zdôraznil priority novej Komisie.

Ako príklad ideálneho prerozdelenia uvádzajú autori portfólio spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť, ktoré Barroso rozdelil, pričom primát dostali základné práva a občianstvo EÚ, za ktoré zodpovedná najseniornejšia podpredsedníčka Viviane Redingová. Vnútorné záležitosti – druhú časť starého portfólia zase dostala liberálka z nordickej krajiny Cecilia Malmström.

Predseda EK zdôraznil v novej Komisii aj potrebu zlepšenia medzi-inštitucionálnych vzťahov (najmä vo svetle novej a komplexnej inštitucionálnej architektúry a zvýšených právomocí Európskeho parlamentu) tým, že menoval ad hoc podpredsedu EK (Maroš Šefčovič), ktorému bude asistovať Generálny sekretariát Európskej komisie.

Analýza tiež chváli Barrosa za zlúčenie portfólií „rozširovanie“ a „Európskej susedskej politiky“ ako aj za elimináciu „bezvýznamných resp. mocensky slabých“ portfólií ako je viacjazyčnosť a komunikácia.

Predseda EK podľa EPC odmenil lojálnosť, zásluhy a efektívnosť a zároveň pridelil všetkým komisárom slúžiacim ďalšie obdobie nové významné zodpovednosti, čím sa vyhol vytvoreniu akýchsi osobných či národných domén.

„Inými slovami urobil to dobre a múdro“, čo znamená, že táto komisia má dobré šance prejsť vypočutím v Európskom parlamente v januári relatívne bez ujmy.

V tomto štádiu sa nedajú vylúčiť zlé výsledky alebo osobné problémy, celkovo ale balík (komisárov a portfólií) vyzerá presvedčivo“. Zároveň táto Komisia posilňuje Barrosovo líderstvo, hoci je ťažko predpovedať, či bude silnejšia ako inštitúcia.

Autori ale odporúčajú Barrosovi skúsiť „kreatívnejšie a flexibilnejšie spôsoby organizovania práce svojho nového tímu,  napríklad vytvorením „skupín komisárov“ (pod dohľadom podpredsedov Komisie, alebo jeho vlastným), ktorí by sa venovali špecifickým výzvam, ktoré prekračujú hranicu jednotlivých portfólií a zároveň vyžadujú sústredenosť.

Mal by sa tiež zamyslieť nad tým, ako inovuje svoj tím a portfóliá po prijatí nových členských štátov, aby sa vyhol opakovaniu komisárov pre viacjazyčnosť a podobne.

V závere analýza konštatuje, že EÚ potrebuje po uvedení Lisabonskej zmluvy od života nový veľký projekt orientovaný na budúcnosť, akým bol jednotný trh a monetárna únia (90. roky) alebo rozširovanie o 10 nových krajín východnej Európy (2004). Adaptovanie Európy na globalizovaný a menej „západný svet“ je síce dôležité, ale EÚ by mala mať aj iný, „menej defenzívny projekt“.

REKLAMA

REKLAMA