Vízia Európy v nových členských krajinách

Prieskum sa pýtal viacerých osobností z nových členských krajín aká je ich vízia Európy v roku 2020.

 

Hoci od rozšírenia uplynuli dva roky, strach a predsudky hrajú v politickom diskurze v EÚ stále svoju rolu a zahmlievajú reálne diskusie o budúcom smerovaní EÚ. V pôvodných členských krajinách sa hovorí o rozličnej ekonomickej a sociálnej úrovni, či neférovej konkurencii, ktorú vraj prinášajú noví členovia.

Prieskum Notre Europe sa však zameriava na niekoľko osobností nových členských krajín a ich postoje k budúcnosti európskej integrácie.


Plné znenie prieskumu nájdete vo francúzskom jazyku na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA