Ocenenia a uznania

Prieskumy dokazujú, že spoločenská účasť zamestnancov vo firmách rastie, pokiaľ zamestnávateľ podporuje ich aktivity. Jeden z možných spôsob, ako zamestnávateľ uzná a ocení výkony zamestnancov, je prostredníctvom návrhov na ocenenie. Táto analýza podáva sleduje,do akej miery zamestnávatelia ako Barclays, The McGraw- Hill Companies, J Sainsbury, Marks & Spencer, Cadbury Schweppes and Zurich Financial Services organizujú návrhy na ocenenia. Kapitola "Top Tips" je určená pre spoločnosti, ktoré o takýchto návrhoch uvažujú.

Jeden z možných spôsob, ako zamestnávateľ uzná a ocení výkony zamestnancov, je prostredníctvom návrhov na ocenenie. Táto analýza podáva sleduje,do akej miery zamestnávatelia ako  Barclays, The McGraw-Hill Companies, J Sainsbury, Marks & Spencer, Cadbury Schweppes and Zurich Financial Services organizujú návrhy na ocenenia. Kapitola “Top Tips” je určená  pre spoločnosti, ktoré o takýchto návrhoch uvažujú.


Publikáciu v plnom znení nájdete na stránkach Business Leaders Forum na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA