Prečo sa firmy zaoberajú CSR?

Štúdia sleduje pozadie politiky CSR vo firmách a analyzuje hlavné dôvody, prečo sa touto agendou firmy zaoberajú. Analýza tiež vymenúva subjekty, ktoré sú do politiky CSR zainteresované.

Dôvody, prečo sa firmy zaoberajú CSR, možno rozdeliť do dvoch skupín: altruistické dôvody a dôvody orientované na profit. Sú to predovšetkým:

očakávania spotrebiteľov 

spokojnosť zamestnancov   

predstavy akcionárov a investorov       

zvýšenie hodnoty značky

konkurenčná výhoda a pozícia na trhu


Kompletné znenie publikácie nájdete na tejto stránke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA