Príklady začlenenia zamestnancov do pracovného kolektívu

Táto štúdia ponúka prehľad o výhodách, ktoré vyplývajú pre zamestnanca z jeho dobrovoľných aktivít vo firme.

Tieto výhody vyplývajú predovšetkým z členstva v organizáciách, ktoré združujú zamestnávateľov aj zamestnancov. Tento prieskum, prípadové štúdie a citáty manažérov môžu pomôcť zamestnávateľom, začleniť do firemnej stratégie dobrovoľnícke programy.


Kompletné znenie publikácie nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA