Správa o globálnej korupcii 2008

Transparency International (TI) je medzinárodná mimovládna nezisková organizácia zameraná na problémy transparentnosti a korupcie na medzinárodnej a národnej úrovni. TI je celosvetovým hnutím s exkluzívnym zameraním na uvedené fenomény. TI spolu s národnými pobočkami, ktorých je v súčasnosti viac ako 80, sa usiluje o transparentné prostredie vo verejnom aj súkromnom sektore.

Viac ako miliarda ľudí žije s neadekvátnym prístupom k bezpečnému zdroju pitnej vody, s dramatickými dôsledkami na životy, živobytie a vývoj. Správa o globálnej korupcii 2008 demonštruje vo svojom tematickom úseku, že korupcia je príčinou a katalyzátorom tejto vodnej krízy, ktorá sa zhoršuje v dôsledku klimatických zmien. Korupcia vplýva na všetky aspekty vodného sektora, od riadenia vodných zdrojov po služby, poskytujúce pitnú vodu, zavlažovanie a využívanie vodnej energie. V tejto včasnej správe dokumentujú učenci a profesionáli vplyv korupcie na vodný sektor príkladom globálnych štúdií výberu uskutočniteľných návrhov na zlepšenie.

Druhá časť správy ponúka stručný náhľad na vývoj v 35 krajinách sveta, spojený s korupciou. Tretia časť prezentuje závery výskumu korupcie, poukazujúce na inovatívne metodológie a nové empirické poznatky, ktoré nám pomáhajú porozumieť korupčnej dynamike zlepšovať efektívnosť proti korupčných stratégií.

Kompletnú správu v anglickom jazyku nájdete na tejto linke

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA