Vnímanie SZF obyvateľmi Slovenska, 2004

Prieskum mapuje základné názory a postoje obyvateľov Slovenska na vynárajúcu sa tému spoločenská zodpovednosť firiem.

Cieľom reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu, ktorý sme uskutočnili v spolupráci s agentúrou FOCUS pre potreby združenia Business Leaders Forum v dňoch od 28. júla do 3. augusta 2004, bolo spoznať základné názory a postoje obyvateľov Slovenska na vynárajúcu sa tému spoločenská zodpovednosť firiem.


Výsledky prieskumu nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA