Vnímanie SZF obyvateľmi Slovenska, 2005

Cieľom prieskumu bolo spoznať základné názory a postoje obyvateľov Slovenska na problematiku CSR.

Cieľom druhej vlny prieskumu verejnej mienky, ktorá sa opäť uskutočnila v spolupráci s agentúrou FOCUS pre potreby združenia Business Leaders Forum v dňoch od 7. do 13. septembra 2005, bolo spoznať základné názory a postoje obyvateľov Slovenska na problematiku spoločensky zodpovedného podnikania.


Výsledky prieskumu nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA