Základný výskum CSR praktík v nových členských krajinách EÚ

Prieskum stanovuje úroveň spoločenskej zodpovednosti firiem na Slovensku, a tak poskytnuje užitočný obraz o aktuálnej situácii. Súčasne podáva určité odporúčania zo strany stakeholderov pre jej zlepšenie.

Nadácia Pontis
Nadácia Pontis

Regionálne centrum UNDP na Slovensku uskutočnilo unikátny výskum spoločenskej zodpovednosti na Slovensku, ktorý je súčasťou medzinárodnej štúdie o CSR, realizovanej v 8 krajinách strednej a východnej Európy a Turecku. Samotný prieskum realizovalo Centrum výskumu etnicity a kultúry v spolupráci s členmi Národného expertného tímu.

Nadácia Pontis bola do projektu zapojená ako odborný partner. Cieľom prieskumu bolo stanoviť úroveň spoločenskej zodpovednosti firiem na Slovensku, a tak poskytnúť užitočný obraz o aktuálnej situácii, ako aj podať určité odporúčania zo strany stakeholderov pre jej zlepšenie.

Medzi jeho závery patrí najmä fakt, že spoločenská zodpovednosť je na Slovensku vnímaná len ako filantropia a charita. Neprejavuje sa to len v business sfére, ale nedostatkom informácií o CSR trpia i odborové organizácie a štátne orgány. Miera vnímania pojmu CSR je podľa záverov výskumu zapríčinená najmä nízkou vzdelanostnou úrovňou v tejto oblasti.


Plné znenie výsledkov prieskumu nájdete na tejto linke.

Ďalšie zdroje

REKLAMA

REKLAMA