Ženské stereotypy: Čas na reflexiu v médiách

EÚ zvažuje zavedenie kvót pre ženy vo vedení spoločností. Niečo podobné by bolo treba zvážiť aj pri médiách, hovorí Klaus Heeger.

Klaus Heeger je generálny tajomník Európskej konfederácie nezávislých odborových zväzov (CESI), ktorá zastrešuje približne 8 miliónov zamestnancov.

„EÚ chce zvýšiť participáciu žien na pracovnom trhu, a preto rozmýšľame o zavedení kvót. V tejto diskusii je účasť médií veľmi potrebná.

Komisia pre práva žien a rodovú rovnosť pri CESI (FEMM) prijala uznesenie o zobrazovaní žien v médiách a vyzvala zástupcov médií, aby boli v tomto ohľade citlivejší.

Ako je všeobecne známe, ženy sú slabšie zastúpené v novinách, časopisoch, na internete, v televízii i rádiovom vysielaní. Okrem toho sú často zobrazované v stereotypných sociálnych úlohách, ktoré neodrážajú skutočnosť. Podľa Global Monitoring Project 2010 len 20% expertov, ktorí prispievajúc do médií sú ženy.

Podľa všetkého sa pri príprave programov a kreovaniu tímov profesionáli v médiách sústreďujú hlavne na predpokladané očakávania diváka o ženských rolách. Nesnažia sa zobraziť skutočnú rôznorodosť sociálno-profesionálnych životov dnešných žien.

Rozhodnutia o mediálnom obsahu a o tom, kto sa objaví v zábere predstavujú mimoriadne silné nástroje. Určujú ženám miesto v spoločnosti a v pracovnom prostredí.

Férové zobrazenie spoločnosti a spravodlivé zaobchádzanie s mediálnym obsahom, hlavne pokiaľ hovoríme o rodovej rovnosti, je kľúčové pre novinársku etiku a celkovú kvalitu poskytovaných informácií. Zlepšovanie imidžu žien v médiách začína zvýšením patričného povedomia medzi novinármi, editormi a všetkými, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastňujú rozhodovania o mediálnom programe.

Navyše je dosť zvláštne, že hoci je žurnalistika pre ženy čoraz zaujímavejšia, na rozhodujúcich pozíciách v rámci médií je počet žien mimoriadne nízky.

Tieto fakty by sa mali brať do úvahy pri zakladaní editorských tímov, spôsobe, akým sa tieto tímy vysporiadavajú s novým obsahom, a taktiež pri vyrovnávaní sa s problémom reprezentácie pohlaví a jeho vplyvom na verejnosť.

Nakoľko sa kvóty plánujú pre vedenie firiem, predsedníčka komisie FEMM Kirsten Lühmann vyzýva, aby sa o podobných nástrojoch uvažovalo aj pre médiá."

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA