25 rokov jednotného trhu v Európe: Výsledky a príležitosti

Slovensko profituje najviac vďaka voľnému pohybu tovarov.

Jednotný trh Európskej únie oslávi na konci tohto roka svoje 25. výročie. Aké sú výsledky štvrťstoročia integrácie? Ktorý členský štát získal najviac? Čo ešte môže ponúknuť jednotný trh v budúcnosti?

Štúdia, ktorú dala vypracovať Americká obchodná komora v EÚ, sa zameriava na päť základných hospodárskych ukazovateľov: hrubý domáci produkt (HDP), spotreba domácností, hodnota investícií, zamestnanosť a produktivita.

Členské štáty EÚ sú následne zoradené podľa toho, ako ich účasť v jednotnom trhu ovplyvnila dané kritériá. Štúdia tiež hodnotí, ktorá zo štyroch slobôd jednotného trhu (voľný pohyb tovaru, služieb, ľudí a kapitálu) priniesla jednotlivým členským štátom najväčší prínos.

Pozitívny vplyv na celú EÚ

Od spustenia jednotného trhu v januári 1993 narástol celkový HDP EÚ o 1,7 %, čo predstavuje nárast HDP na jedného obyvateľa o takmer 1050 eur. Spotreba domácností v EÚ sa v priemere zvýšila o 600 eur ročne. Spustenie jednotného trhu tiež viedlo k vytvoreniu viac než 3,6 milióna pracovných miest.

„Firmám to umožnilo podnikať efektívnejšie, zvýšila sa konkurencia na trhu, čo spotrebiteľom prinieslo väčší výber tovaru a služieb za nižšie ceny,“ píšu autori štúdie z výskumného centra LE Europe.

Malta prvá, Slovensko piate

Celkovo sa na prvom mieste umiestnila Malta, ktorá profituje najmä z voľného pohybu kapitálu.

Slovensko je v celkovom poradí na piatej priečke. Najväčší prínos prináša jednotný trh v oblasti voľného pohybu tovarov.

AmChamEU

zdroj: LE Europe/AmChamEU

 

Priestor na zlepšenie

Štúdia však upozorňuje, že v rámci jednotného trhu je stále priestor na zlepšenie. Dokončenie integrácie a plná implementácia pravidiel jednotného trhu vo všetkých členských štátoch by mohla priniesť dodatočný nárast európskeho HDP o 0,6 %.

Celú štúdiu nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA