De Larosierova správa nezachytila hlavné problémy

„De Larosierova správa zlyhala v snahe o riešenie nedostatkov, ktoré odhalila kreditná kríza v regulačných orgánoch,“ tvrdia profesori Laurens Jan Brinkhorst (University of Leiden), Jean-Victor Louis (Université Libre de Bruxelles) a René Smits (University of Amsterdam) v marcovej analýze.

„Správa nerobí nič, čo by napravilo fakty, že EÚ chýba jasná autorita, ktorá by bola schopná prijímať rozhodnutia nielen v oblasti regulácie, ale aj stimulačných balíkov, či pri likvidácii firiem, alebo nedostatok efektivity kolégií supervízorov, ktorí operujú úplne bez transparentnej tvorby rozhodnutí,“ píšu autori. Pokiaľ ide o kolégiá supervízorov „správa sa nezameriava na nebezpečenstvo, ktoré môže predstavovať odlišný prístup takýchto spoločností k jednotlivým medzinárodným firmám, čo znižuje regulačnú váhu,“ píšu.

„Keďže tieto kolégiá pozostávajú z rôznych autorít, pri pohľade na národné trhy […], budú mať iný názor na to, ako reagovať v prípade, že banky majú problémy. A toto neprispieva k jednote trhu alebo jeho kontrole,“ tvrdia profesori.

Vyjadrili ľútosť nad „nesmelými návrhmi expertnej skupiny v oblasti depozitných garančných schém“. „Koordinácia medzi centrálnymi bankami a opatrnými supervízormi je nutný v každom prípade,“ zdôrazňujú autori. „To, že ECB nedostala kompetencie, alebo minimálne to, že nebola viac zapojená do opatrnej kontroly, je chybou, ktorú správa nemala spraviť,“ veria.

Okrem toho žiadajú plánovanú dohodu o zdieľaní nákladov za zlyhanie medzinárodných firiem alebo možnosť, aby fiškálny orgán na úrovni EÚ mohol zasiahnuť v snahe o zabránenie finančných katastrof v budúcnosti.

„Napriek svojej prepracovanosti a niekedy príliš ďaleko zachádzajúcim návrhom de Larosiérova správa zlyhala. Európa si zaslúži lepšie riešenia,“ uzatvárajú akademici.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA