Euro: Len pre agilných

Skúsenosť prvých sedem rokov existencie Európskej hospodárskej a menovej únie (EMU) demonštruje, že členstvo má svoje benefity, tie však neprichádzajú zadarmo.

 

Na rozdiel od často spomínaných obáv nie je hlavným faktorom budúcnosti európskej jednotnej meny kto ju opustí, ale kto sa k nej pridá. Tri z nových členských krajín chcú vstúpiť do EMU a prijať euro v priebehu budúceho roka, ostatní budú nasledovať do desiatich rokov. Skúsenosti z prvých siedmych rokov ukazujú, že členstvo má svoje výhody no tie nie sú zadarmo.

Členstvo v menovej únii vyžaduje disciplínu a strata výmenného kurzu ako nástroja na vyrovnávanie hospodárskych šokov môže byť nákladná. Niektorí  členovia eurozóny, ako Írsko, prekvitajú, iní, hlavne pokiaľ ide štáty južnej Európy, majú problémy a budúcnosti budú potrebovať bolestivé zmeny.


Plné znenie analýzy nájdete v anglickom jazyku na stránkach think-tanku Bruegel.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA