INFOGRAFIKA: Vonkajšia platobná bilancia EÚ27

Štvrťročné ukazovatele vývoja vonkajšej platobnej bilancie EÚ27, vrátane odhadu za prvý štvrťrok 2013, a údaje za členské krajiny.

Infografika ponúka prehľad štvrťročných ukazovateľov vývoja vonkajšej platobnej bilancie za celú EÚ, vrátane jej častí.V prvom štvrťroku 2013 (odhad) dosiahla EÚ prebytok 21,8 mld EUR, eurozóna prebytok 30,7 mld EUR.

Druhý graf špecifikuje vývoj platobnej bilancie pre jednotlivé členské krajiny (údaje sú v percentách HDP) v období od prvého štvrťroka 2008 do posledného štvrťroka 2012.

Ďalšie infografiky nájdete v našom archíve.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA