Nová energetická politika v USA?

Analýza podáva prehľad vývoja energetickej politiky USA od 60. rokov a komentuje dopady nového amerického Zákona o energetike z roku 2005.

Josef Auer ponúka prehľad vývoja energetickej politiky USA od 60. rokov a komentuje dopady nového amerického Zákona o energetike z roku 2005, ktorý „poskytuje len počiatočný popud pre obdobie, kedy sa zdroje fosílnych palív stanú vzácnejšími“.

Analýza tvrdí, že „pre tým, ako sa urobia zásadné kroky na zmenu americkej energetickej politiky, sa bude musieť pravdepodobne objaviť ďalšia kríza“. Autor uzatvára, že bez zásadných zmien v americkej energetickej politike, USA „nebudú schopné zlepšiť svoju pozíciu v medzinárodnom energetickom a environmentálnom prostredí“.


Celý text analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA