Priame zahraničné investície a efekty spillovers

Mnohé vlády dnes nasledujú odporúčania medzinárodných rozvojových agentúr a podnikajú kroky na stimulovanie priamych zahraničných investícií poskytujúc výrazné verejné subvencie na ich prilákanie. Ako odôvodnenie takéhoto konania sa často uvádza, že nadnárodné korporácie prinášajú so sebou do hostiteľskej krajiny vyspelejšiu technológiu, ktorá sa prenesie na domáce podniky, zvýši súhrnnú produktivitu faktorov v ekonomike a prispeje tak k rastu celkovej ekonomickej výkonnosti danej krajiny.

Tento špecifický efekt priamych zahraničných investícií sa označuje pojmom „spillover“ a predstavuje ich ekonomickú externalitu, teda úžitok pre ekonomiku, ktorý sa realizuje nad rámec priamych efektov vyjadrených v trhových transakciách. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že takýto prínos priamych zahraničných investícií bude v konečnom dôsledku vyšší, ako rozsah podpory zahraničnej investície zo strany vlád jednotlivých krajín a taktiež vyšší, ako prínosy, ktoré by dosiahli domáci investori s pomocou vládnej podpory, dosahujúcej rozsah investičného stimulu.

Je však tento predpoklad správny? A možno ho uplatniť aj v podmienkach slovenskej ekonomiky? Odpovede na tieto otázky hľadá aj nasledujúca analýza.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA