Lámu sa ľady?

Európsky parlament schválil správu, ktorá v súvislosti so znižovaním emisií poukazuje na dôležitosť jadrovej energie.

Poslanci konštatovali, že jadrová energia v oblasti dodávok energie je vo väčšine členských štátov kľúčová a predstavuje tretinu európskych dodávok energií. Zdôrazňujú, že ak má byť s v strednodobom horizonte základné energetické potreby Európy, potom “je jadrová energia nenahraditeľná”.Keďže jadro je najvýznamnejším zdrojom energie bez produkcie skleníkových plynov, nebude podľa EP možné úspešne znižovať emisie skleníkových plynov a účinne bojovať proti klimatickým zmenám, ak by bol tento zdroj energie navrhnutý.

Kompletné znenie analýzy nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA