Perspektívy energetických technológií 2014

Podľa novej správy Medzinárodnej energetickej agentúry bude v 21. storočí poháňať hlavné ekonomiky sveta elektrická energia, ktorá tak nahradí dosiaľ dominujúcu ropu. Aktívne riadenie tejto transformácie je podľa autorov jediný spôsob, ako zabezpečiť, aby sa po ekonomickej stránke naplnili ciele globálnej energetickej bezpečnosti a tiež klimatické ciele.

Správa o technologických perspektívach v oblasti energií 2014 (ETP 2014) ponúka komplexnú, dlhodobú analýzu trendov v odvetví energetiky a technológií, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cenovo dostupného, bezpečného a nízkouhlíkového energetického systému.

V ETP 2014 sa tiež sleduje pokrok pri celosvetovom úsilí o riadenú transformáciu smerom k čistej energii. V tomto ohľade poukazuje na kontrast medzi rozvíjajúcimi sa ekonomikami u ktorých sme mohli v minulom roku pozorovať nárast v používaní čistých energetických technológií a industrializovaným svetom, kde v tomto smere došlo k poklesu, čo vytvára negatívnu predstavu o celkovom pokroku.

„Elektrická energia bude pri podpore hospodárskeho rastu a rozvoja v prvej polovici tohto storočia zohrávať ako zdroj energie rozhodujúcu úlohu. Aj keď sa tým otvára veľa príležitostí, nerieši to všetky naše problémy a nesie to so sebou mnoho nových výziev,“ uviedla výkonná riaditeľka IEA Maria van der Hoeven. „Pokrok v zavádzaní obnoviteľných zdrojov energie je zatienený celosvetový nárastom vo využívaní uhlia,“ dodala.

Špecifickou témou tohtoročnej správy je využitie potenciálu elektrickej energie, ktoré odráža zbližovanie dvoch trendov: rýchly rast globálneho dopytu po elektrickej energii a potrebu zvýšenej systémovej integrácie.

Pri výrobe elektriny sa spotrebuje 40 % z celkového objemu primárnej energie, pričom sa vyprodukuje rovnaký podiel emisií CO2. Avšak, nákladovo efektívne a praktické riešenia, môžu zvýšiť účinnosť, zmierniť dopyt po elektrine a do roku 2050 dekarbonizovať takmer celú produkciu energie.

ETP 2014 predkladá tri scenáre, ktoré ukazujú, ako sa môže od teraz do roku 2050 vyvýjať globálny energetický systém, najmä výroba elektrickej energie a jej použitie. Autori konštatujú, že na dosiahnutie budúcnosti založenej na čistej energii do roku 2050 si vyžiada dodatočné investície vo výške 44 biliónov dolárov. To však predstavuje len malú časť svetového HDP a do úvahy treba brať kompenzáciu v objeme vyše 115 biliónov dolárov pri úspore paliva. Nový odhad investícií je vyšší v porovnaní s predchádzajúcim odhadom ETP, ktorý bol na úrovni 36 biliónov dolárov.

Pri tomto rozdiele v odhadovaných investíciách sa však čiastočne potvrdzuje to, čo už dlhšiu dobu tvrdí IEA: Čím dlhšie budeme čakať, tým viac nás bude transformácia energetického systému stáť.

Viac k analýze IEA v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.

REKLAMA

REKLAMA