“Právo na slnko”

Využívanie fosílnych palív je len „epizódou v histórii ľudstva“, ich postupné vyplytvávanie spolu s globálnym zhoršovaním ekologickej situácie obracia pozornosť odborníkov späť k obnoviteľným zdrojom energie.

Pre stavebníctvo je zo všetkých obnoviteľných zdrojov energie najzaujímavejšou solárna energia a jej využívanie aktívne (teda prostredníctvom technických zariadení – kolektorov, umožňujúcich pripravovať teplú vodu, kúriť, chladiť, či vyrábať elektrickú energiu) a využívanie pasívne (dosiahnutie solárnych energetických ziskov a tienenie nežiaduceho žiarenia tvarovaním stavby).

Absentujú však relevantné právne predpisy, ktoré by sa v stavebníctve komplexne venovali problematike „PRÁVA NA SLNKO“. V súčasnosti sú legislatívne podchytené len čiastkové problémy – otázka insolácie, t.j. práva na preslnenie bytu z hygienického hľadiska, a otázka prirodzeného osvetlenia. Chýbajú právne predpisy zabezpečujúce právo na aktívne a pasívne energetické využívanie solárnej energie v aktívne a pasívne energetické využívanie solárnej energie v bytovej výstavbe.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto stránke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA