Svetová správa o stave jadrovej energie 2014

Produkcia energie z jadra bola na ústupe aj v roku 2013. Nové elektrárne stavajú najmä v Číne. Hoci investície do obnoviteľných zdrojov energie poklesli, využívajú sa stále viac. Dôvodom lacnejšia cena.

Správa o stave jadrovej energie na svete 2014 poskytuje podrobný prehľad dát a informácií o stave, cene a počte jadrových elektrární v Európe a vo svete.  

Jadrová energia bola aj v roku 2013 na ústupe. Zaznamenaný bol pokles o celých 7,2% v porovnaní s historickým maximom v roku 1996.

V súčasnosti je v prevádzke viac ako 388 reaktorov v 31 krajinách sveta.  Až 68% celkovej jadrovej energie vyprodukovali USA, Francúzsko, Rusko, Južná Kórea a Čína. Podobne ako v roku 2012, Česká republika zaznamenala najväčší prírastok podielu jadra vo svojom energetickom mixe.

 

Priemerný vek jadrovej elektrárne na svete sa zvýšil aj v roku 2014. Až 170 zariadení (44%) je starších než 30 rokov a až 39 z nich je starších než 40 rokov. Priemerný vek jadrovej elektrárne je celosvetovo 28,5 roka.

Iba 14 krajín pokračuje vo výstavbe nových zariadení aj v roku 2013. Bielorusko je novou krajinou na zozname. USA začali po 35 rokoch s výstavbou 2 zariadení  a do výstavby sa pustila aj Argentína. Taiwan po 15 rokoch prác pozastavil výstavbu dvoch reaktorov.

K júlu 2014 bolo vo výstavbe 67 reaktorov. Priemerný čas potrebný na vybudovanie jedného reaktora je približne 7 rokov.  Nové reaktory spustili v rokoch 2013-2014 v Číne (4) a Indii (1) a Argentíne (1).  

 

Investície do obnoviteľných zdrojov energií poklesli na 214 miliárd dolárov v porovnaní s 300 miliardami dolárov v roku 2011. Napriek tomu sa sú tieto investície 4-krát vyššie ako boli v roku 2004. Hlavným dôvodom boli lacnejšie ceny zelených technológií. 

Najväčším investorom do obnoviteľných zdrojov energií bola Čína. Investície poklesli ako Taliansko (-76%), Nemecko (-57%) a Spojené štáty americké (-23%). Naopak krajiny ako Japonsko zvýšilo financovanie OZE o 75%.

Najväčší ročný nárast zaznamenala slnečná energia (43%) a veterná energia (25%). Napríklad Španielsko v roku 2013 generovalo viac energie z vetrom poháňaných zariadení ako z akéhokoľvek iného zdroja.  

Autori správy sa dopodrobna venujú aj britskému prípadu Hinkley point, ktorý len nedávno odsúhlasila Európska komisia ako v súlade s pravidlami o poskytovaní štátnej pomoci. Európska komisia začala vyšetrovanie o možnom porušení európskych pravidiel voľnej súťaže už vo februári 2014. Britskí predstavitelia museli kolégiu komisárov vysvetliť prečo je štátna podpora výstavby jadrovej elektrárne jedinou možnosťou. Európska komisia napokon projekt povolila.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA