EU Fondy v Strednej a Východnej Európe: KOHÉZIA ČI KOLÍZIA? (EN)

Sú skutočne eurofondy toľkým spasením pre naše regióny? Vypuklé to bude pravda v novom programovom období, kedy do krajín bývalého Východného Bloku potečie ešte nevedno ako účelne takmer 157 miliárd eur. Na niektoré menej zmysluplné invetsičné projekty a plány, najmä s dosahom na životné prostredie upozorňuje štúdia CEE Bankwatchu.

 

Viaceré mimovládne organizácie sa zasadzujú o zmysluplnejšie nakladanie s eurofondami. Ani Slovensko nie je výnimkou. Globálne sa na to pozreli aktivisti z CEE Bankwatch, ktorý v svojej anglickej stručnej štúdii nastoľujú viaceré dôležité otázky.

EÚ pomocou štrukturálnej a kohéznej politiky zafinancuje v nových členských krajín asi 157 miliárd eur v budúcom programovom období 2007 – 2013. Ale ako sa tento enormný balík peňazí použije, na ktorý sa poskladali európski daňoví poplatníci? Podľa súčasnej filozofie sú EÚ fondy katalyzátorom pre mnohé potrebné projekty zlepšujúce kvalitu života ľudí a posilňujú európsku kohéziu. Rovnako však toto úsilie môžu europeniaze aj ohroziť.

V mape analýzy zverejnenej CEE Bankwatch (február 2006) sú už zachytené viaceré investičné stavby už financovaných, plánovaných alebo potencionálnych projektov v Strednej a Východnej Európe. Na mape sú zachytené niektoré z už spolufinancovaných, naplánovaných, alebo možných projektov v Strednej a Východnej Európe, ktoré sú na druhej strane v kolíznom smerovaní k samotným cieľom a politikám Únie.  Väčšina týchto projektov doslovne ničí životné prostredie alebo k nemu kontroverzne pristupuje. A napriek tomu ostávajú na ďalej na pracovnom stole a očakávajú schválenie Bruselom.

 

 

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA