Predvídaná nepredvídateľnosť

Analýza s podtitulom „Úvahy o možných zmenách v hospodárskej politike“ hodnotí dopad júnových parlamentných volieb na hospodársku politiku Slovenska.

 

Voľby priniesli diskontinuitu. V tejto chvíli ešte neexistuje Programové vyhlásenie vlády (ktoré sa však asi šije horúcou ihlou), preto sa v úvahe o možných zmenách hospodárskej politiky musíme uspokojiť s ekonomickými časťami volebných programov koaličných strán, s vyhláseniami členov vlády a iných autorít, personálnym obsadením vrcholných funkcií a pod. Bez ambície na úplnosť sa tu pokúsime zhrnúť niekoľko indícií a faktov, ktoré by mali determinovať budúcu hospodársku politiku.

1.Postoje v programoch a po voľbách

Ako je zrejmé z rámčekov venovaných programom koaličných strán , solidarita, spravodlivosť či boj proti chudobe sú úplne legitímne hospodárskopolitické ciele, obavy vyvoláva skôr spôsob politiky, ktorý má k týmto cieľom viesť. Imidž koaličných strán vedie k obave, že tieto ciele môžu byť „napĺňané” opatreniami, ktoré môžu spôsobiť rozvrat ekonomického prostredia.


Celý text analýzy bol uverejnený v júli 2006 v mesačníku o zdravotnej politike Into Balance 07/2006, ktorý vydáva Health Policy Institute.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA