Problém ústavnosti zákonnej úpravy registrácie cirkví

Obmedzuje v súčasnosti účinná zákonná úprava registrácie cirkví a náboženských spoločností realizáciu náboženskej slobody u určitých skupín obyvateľstva SR? Je táto úprava diskriminačná a teda v rozpore s Ústavou SR a medzinárodným právom a ako taká musí byť zmenená (a ak áno, tak ako)?

Analýza ústavnej resp. medzinárodnoprávnej úpravy náboženskej slobody a posúdenie jej kompatibility so zákonnou úpravou registrácie CaNS vedie k záveru, že rozpor s Ústavou SR (ako i medzinárodným právom) existuje.

Konštatovaním rozporu vyvstáva zložitá otázka: Ako inštitút registrácie zmeniť – uviesť do súladu s Ústavou SR a medzinárodným právom, ktorým je SR viazaná? Pokus o odpoveď na takto položenú otázku obsahuje aj nasledovná analý


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA