Protikorupčná agenda v činnosti vybraných slovenských politikov (1998–2008)

Štúdia bola vypracovaná v rámci projektu zameraného na skúmanie širších spoločensko-politických súvislosti korupcie na Slovensku.

Originálnu analýzu nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA